Onkolog dziecięcy – czym się zajmuje?

Onkolog dziecięcy – czym się zajmuje?

Należy wyjść od wyjaśnienia terminu samej onkologii. To dziedzina medyczna, która składa się z diagnozowania i leczenia wszelakich rodzajów nowotworów. W Polsce „ojcem onkologii” jest profesor Tadeusz Koszarowski. W trakcie zdobywania zawodu lekarza onkologa staje się przed wyborem specjalizacji, jest to chirurg onkolog albo onkolog dziecięcy. To właśnie tej drugiej specjalizacji zostanie poświęcony niniejszy artykuł.

Onkologia dziecięca

Onkologia dziecięca skupia się na diagnozie i leczeniu takich chorób jak np. niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, inne choroby hematologiczne, nowotwory złośliwe, a także pozostałe choroby wieku dziecięcego. To do zadań onkologa dziecięcego należy decyzja o zapoczątkowaniu określonej terapii. Może to być farmakoterapia, chemioterapia lub radioterapia. Podejmuje także decyzje o konieczności odbycia zabiegu chirurgicznego. Praca onkologa dziecięcego jest ściśle powiązana z psychologiem onkologicznym, który zajmuje się chorym dzieckiem po zabiegu oraz wysyła na leczenie uzdrowiskowe. Trzeba mieć świadomość tego, że choroby nowotworowe u dzieci są zupełnie inne od chorób onkologicznych u osób dorosłych. U dzieci nowotwory są rozpoznawane stosunkowo późno, jednak pozytywnie reagują na wdrożoną chemioterapię, mimo to rozwijają się one niezwykle błyskawicznie.  Tak więc szalenie istotne jest to, żeby jak najszybciej konsultować się z lekarzem, jeśli dostrzeże się u dziecka jakieś podejrzane zmiany. Tak naprawdę im szybciej podjęte zostaną działania, tym większa nadzieja na wyjście z choroby. U dzieci częściej dochodzi do regeneracji po chemioterapii lub radioterapii.

Kiedy konsultować się z onkologiem dziecięcym?

Konsultacja onkologa dziecięcego jest natychmiastowa w momencie występowania przypuszczeń nowotworu u płodu w łonie kobiety. Ponadto w sytuacji zdiagnozowania nowotworu u noworodka, gdy wyniki badań krwi dziecka są niepokojące, braku skuteczności anemii standardowymi lekami, w chwili występowania ucisku u dziecka, bólu głowy, zaburzeń równowagi oraz gdy zaobserwuje się w oczach niesymetryczne odblaski świetlne. Warto skonsultować się z onkologiem dziecięcym, gdy występuje gorączka u dziecka nieznanego pochodzenia, krew w stolcu, szumy w uszach czy nagła i znacząca zmiana w zachowaniu małoletniego.

Najczęstsze choroby nowotworowe diagnozowane u dzieci

U osób w tym okresie życia najczęściej z chorób nowotworowych diagnozuje się białaczkę (szpikową lub limfoblastyczną) oraz chłoniaki (ziarnica złośliwa albo nieziarniczy chłoniak złośliwy). Białaczka to choroba, która atakuje szpik kostny dziecka i objawia się najczęściej ciężkimi i nawracającymi się infekcjami, skazą krwotoczną lub krwawieniami albo niedokrwistością. Chłoniak to inaczej nowotwór układu limfatycznego, które powoduje wzrost węzłów chłonnych oraz zmiany w okolicach śledziony. U dzieci z chłoniakiem obserwuje się zlewne poty, zawyżoną temperaturę, nagły spadek masy ciała oraz mocne osłabienie.

Artykuł powstał przy współpracy z neurolog dziecięcy z Onkolmed Warszawa

*artykuł zewnętrzny