Szkoły wielojęzyczne – Twoje dziecko może mówić trzema językami!

Szkoły wielojęzyczne – Twoje dziecko może mówić trzema językami!

Chcesz zapewnić dziecku dobry start i dostęp do najwyższej jakości edukacji językowej? Doskonałe rezultaty w kontekście kompetencji językowych (i nie tylko!) zapewnia prywatna szkoła podstawowa pracująca w systemie dwujęzycznym lub trójjęzycznym.

szkoły wielojęzyczne

O wielojęzyczności mówimy w odniesieniu do osób, które posługują się wybranymi językami w sposób całkowicie swobodny, dokładnie tak, jak używają języka ojczystego.

Dwujęzyczne są między innymi dzieci, których rodzice posługują się dwoma różnymi językami. Dwujęzyczność, a nawet trójjęzyczność u dziecka można również osiągnąć inwestując od pierwszych lat życia malucha w żłobek, a następnie przedszkole i szkołę językową. Znajomość języków obcych na wysokim poziomie gwarantuje również międzynarodowa szkoła podstawowa – dwujęzyczna lub trójjęzyczna.

Dwujęzyczność, trójjęzyczność – czy ilość ma znaczenie?

Kompetencje językowe uznawane są za jedne z najważniejszych we współczesnym świecie. Dlatego coraz częściej mówi się, że znajomość jednego języka obcego to po prostu za mało, by ów świat skutecznie i z satysfakcją podbijać.

Szkoły trójjęzyczne umożliwiają efektywną naukę wybranych języków obcych bez konieczności wyjeżdżania za granicę. Kluczowe znaczenie dla nauki w tego typu placówkach ma zanurzenie w językach, czyli tzw. immersja językowa.

Ponadto uczenie przedmiotów szkolnych w językach obcych rozwija umiejętności językowe równocześnie we wszystkich obszarach: mówienia, słuchania, czytania i analizowania tekstów oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Jak wygląda nauka w wielojęzycznej szkole podstawowej?

Prywatna szkoła podstawowa oferująca naukę w systemie dwujęzycznym lub trójjęzycznym realizuje obowiązującą w Polsce podstawę programową. Najczęściej odbywa się to w ramach autorskiego programu, który specjaliści konstruują w oparciu o najlepsze standardy edukacyjne, np. brytyjskie, amerykańskie czy francuskie.

Nauczanie w szkole odbywa się w dwóch lub trzech językach, a poziom zaawansowania zajęć jest zawsze dopasowany do możliwości danej grupy uczniów.

Edukacja wczesnoszkolna – nauka w klasach 1-3

Na pierwszym etapie edukacji szkolnej (nauczanie zintegrowane w klasach 1-3) większość zajęć jest prowadzona przez jednego nauczyciela. W przypadku szkoły wielojęzycznej zajęcia prowadzi odpowiednio dwóch (dla szkoły dwujęzycznej) lub trzech (dla szkoły trójjęzycznej) nauczycieli, z których każdy odpowiada za swoją część językową.

Edukacja w klasach 4-8

Na drugim etapie edukacji szkolnej (nauczanie w klasach 4-8) poszczególne zajęcia realizowane są przez tzw. nauczycieli przedmiotowych. W przypadku szkoły wielojęzycznej wybrane przedmioty w ramach planu zajęć dla danej klasy/poziomu nauczania prowadzone są w konkretnym języku obcym, przez odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego nauczyciela przedmiotowego, będącego równocześnie native speakerem.

Jak nauka języków wpływa na rozwój dziecka?

Nauka języków obcych jest przede wszystkim inwestycją w rozwój lingwistyczny dzieci. Wielojęzyczna młodzież może korzystać z szerokiej oferty edukacyjnej bez ograniczania się do nauki w jednym kraju.

Przed nastolatkami biegle posługującymi się językami obcymi otwierają się drzwi do rozmaitych stypendiów zagranicznych oraz możliwość podejmowania nauki (a w przyszłości również pracy!) w wymarzonych krajach w Europie i na świecie.

Ale to nie wszystko! Badania pokazują, że wielojęzyczność przekłada się pozytywnie na umiejętności poznawcze i umiejętności kognitywne dzieci.

  • Trójjęzyczni uczniowie potrafią skuteczniej przetwarzać docierające do nich informacje i lepiej wykorzystywać możliwości pamięci.
  • Dzieci wielojęzyczne szybciej i efektywniej rozwiązują rozmaite zadania i problemy. Lepiej radzą sobie w sytuacjach wymagających podzielności uwagi, ekspresowej analizy i syntezy oraz wielozadaniowości.
  • Wielojęzyczni uczniowie wyróżniają się wyższą elastycznością umysłową i kreatywnością, lepszym myśleniem krytycznym i abstrakcyjnym.
  • Dwujęzyczność i trójjęzyczność pomagają dzieciom w rozwijaniu podstawowych umiejętności szkolnych, czyli w czytaniu i pisaniu.

Warto również wspomnieć, że wielojęzyczne dzieci cechuje na ogół ogromna otwartość na różnorodność świata i kultur. Znajomość języków pozwala im swobodnie korzystać z rozmaitych źródeł, dzięki czemu mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania bez żadnych ograniczeń.

Nauka przyjazna dzieciom w ITSW

Przykładem międzynarodowej szkoły podstawowej, która pracuje w systemie trójjęzycznym, jest placówka ITSW, czyli International Trilingual School of Warsaw. To miejsce, które może być alternatywą zarówno dla zwykłej szkoły podstawowej, jak i szkoły amerykańskiej, brytyjskiej czy francuskiej.

Nauka w Szkole Podstawowej ITSW w Warszawie odbywa się w trzech językach i z zachowaniem najwyższych standardów edukacyjnych. Absolwenci placówki doskonale radzą sobie z egzaminami ósmoklasisty i z powodzeniem kontynuują naukę w wybranych przez siebie szkołach średnich, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

*artykuł zewnętrzny