Cylindry Montessori co to jest?

Cylindry Montessori co to jest?

W edukacji Montessori dzieci zachęca się do poznawania otoczenia, nauki poprzez zabawę, a także czasu na odpoczynek. Jednym z narzędzi ułatwiających te czynności jest cylinder Montessori.

cylindry montessori

W edukacji Montessori dzieci zachęca się do poznawania otoczenia, nauki poprzez zabawę, a także czasu na odpoczynek. Jednym z narzędzi ułatwiających te czynności jest cylinder Montessori.

Cylinder Montessori to narzędzie do nauczania, które pomaga dzieciom uczyć się i odkrywać ich świat. Jeden cylinder składa się z czterech bloków. Maria Montessori, założycielka metody Montessori stworzyła cylindry do nauki. Kształt cylindra jest zbliżony do kuli, co ułatwia dzieciom chwytanie, osadzanie i podnoszenie.

Rolą cylindra w szkole Montessori jest zapewnienie dzieciom możliwości samodzielnego odkrywania dzięki czemu dziecko uczy się poprzez zabawę. Jest również używany jako narzędzie do doświadczeń zmysłowych, takich jak obracanie go lub dmuchanie na niego. Małe dziecko pracując z cylindrami jest zachęcane do odkrywania otoczenia poprzez obracanie cylindra, uczenie się poprzez zabawę, poprzez układanie na nim klocków. Dzieci w szkołach Montessori również używają cylindrów do doznań zmysłowych, takich jak obracanie ich lub dmuchanie na nie.

Cylindry Montessori są używane w salach lekcyjnych i domach na całym świecie. Zazwyczaj są wypełnione piaskiem lub wodą, dzięki czemu mogą być używane jako narzędzia sensoryczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami lub trudnościami w uczeniu się, takimi jak autyzm lub dysleksja.

Czym są bloki cylindryczne Montessori?

Najpopularniejsze klocki budowlane na świecie zwane są cylindrami Montessori. Wykonane są z jednego kawałka drewna bukowego z otworem na górze, który umożliwia dziecku wkładanie dłoni i budowanie kształtów. Cylindry te nazywane są blokami cylindrycznymi.

Cylindry Montessori istnieją od prawie 100 lat. Dają dzieciom możliwość odkrywania i tworzenia bez żadnych ograniczeń i ograniczeń. Cylindry do osadzania są idealne dla dzieci, które mają problemy ze zręcznością lub nie mogą dobrze posługiwać się rękami z powodu fizycznych ograniczeń, takich jak artretyzm czy porażenie mózgowe.

Uczenie dzieci za pomocą cylindrów Montessori

Cylindry Montessori to najlepsze narzędzie edukacyjne na świecie. Zapewniają dzieciom zabawny i interaktywny sposób uczenia się i rozwijania umiejętności. Są wykonane z zazębiających się części, które pomagają dzieciom rozwijać umiejętności motoryczne, poznawcze, społeczne i językowe.

Cylindry do nauki mogą być używane na różne sposoby, na przykład jako pomoc Montessori ucząc dzieci czytania, literowania, mogą służyć do nauki pisania oraz do zapamiętywania faktów matematycznych. Są również świetnym sposobem na rozwijanie kreatywności przez dzieci.

Dzieci dużo się uczą podczas korzystania z cylindrów Montessori – od kolorów po kształty, od liter po cyfry, od interakcji społecznych po koncepcje matematyczne. Cylindry występują w różnych wielkościach i w zależności od tego średnica cylindrów się różni.

Jak zmienia się styl nauczania przy użyciu cylindrów Montessori?

Użycie cylindrów Montessori w salach lekcyjnych zmieniło sposób nauczania. Zastosowanie tych cylindrów w nauczaniu rośnie, ponieważ coraz więcej szkół i przedszkoli montessori je adoptuje.

Pierwszy cylinder został wprowadzony w 1892 roku przez Marię Montessori. Pozwala dzieciom samodzielnie odkrywać różne rzeczy bez konieczności mówienia im, co mają robić. Daje to dzieciom swobodę uczenia się we własnym tempie, co pomaga im stać się niezależnymi uczniami i samowystarczalnymi osobami, które potrafią o siebie zadbać.

Korzystanie z tych cylindrów pozwala nauczycielom dzielić się planem lekcji z uczniami, ale następnie umożliwia zindywidualizowaną naukę dla każdego ucznia w oparciu o jego mocne i słabe strony oraz zainteresowania.

*artykuł zewnętrzny