Zaburzenia neurologiczne u dzieci – jak je rozpoznać? Kiedy należy wybrać się z dzieckiem do neurologa?

Zaburzenia neurologiczne u dzieci – jak je rozpoznać? Kiedy należy wybrać się z dzieckiem do neurologa?

Neurolog dziecięcy to lekarz specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń dotyczących układu nerwowego u pacjentów wieku do 18 roku życia. Podczas badania ocenia pracę mózgu i koordynację ruchową ciała małego pacjenta diagnozuje i leczy choroby układu nerwowego, które wpływają na zachowanie dziecka.

neurolog dziecięcy

Neurolog dziecięcy ocenia prawidłowy rozwój dziecka, diagnozuje i leczy schorzenia nerwowo-mięśniowe, urazy okołoporodowe oraz zaburzenia zachowania i rozwoju. Ponieważ leczy małych pacjentów, którzy wymagają specjalnego podejścia, w diagnostyce wykorzystuje często proste badania, takie jak wykonywanie ruchów palcem, jak oraz specjalistyczne badania z użyciem elektromiografii lub angiografii. Neurolog dziecięcy jako specjalista chorób układu nerwowego opiekuje się niemowlętami, dziećmi i młodzieżą, aż do osiągnięcia dorosłości.

Czym się zajmuje i co leczy neurolog dziecięcy?

Konsultacja neurologa jest konieczna już, wtedy, gdy podczas badań prenatalnych wykryto u płodu wady rozwojowe, jeśli dziecko urodzi się z takimi wadami, gdy u niemowlaka zauważalna jest asymetrię układu ciała lub gdy układ ruchowy u dziecka nie rozwija się prawidłowo. Neurolog dziecięcy ocenia całościowy rozwój psychoruchowy dziecka, zajmuje się wadami uwarunkowanymi genetycznie lub w wyniku ciąży patologicznej, lub powikłań porodowych. Diagnozuje i leczy dysfunkcje układu neurologicznego powstałe w wyniku urazów, kontuzji, innych chorób, neuroinfekcji, niedotlenienia mózgu oraz w efekcie zażywania niektórych leków. Konsultacje neurologiczne są niezbędne w przypadku zaburzeń zachowań takich jak autyzm, ADHD, padaczki, zaburzeń ruchowych, mózgowego porażenia dziecięcego i przepukliny rdzeniowo-kręgowej. Neurolog konsultuje też dzieci mające zbyt duże problemy z koncentracją oraz reagujące zbyt impulsywnie na bodźce. Po zdiagnozowaniu schorzenia proponuje stosowną terapię lub kieruje małego pacjenta do innego specjalisty, psychologa lub do logopedy, który zajmie się dalszym leczeniem.

Jakie objawy chorób neurologicznych najczęściej występują u dzieci?

Dolegliwości związane z chorobami neurologicznymi zależą od rodzaju jednostki chorobowej jej zaawansowania i wieku dziecka. Najczęściej pojawiające się objawy schorzeń neurologicznych u dzieci to: opóźnienia rozwojowe, zaburzenia czucia, napięcia mięśniowego, osłabienia siły mięśni, równowagi i napady drgawkowe. Wystąpić mogą objawy porażenia nerwów czaszkowych, porażenie nerwu twarzowego, utrata smaku, zaburzenia mowy i czynności poszczególnych zmysłów, występują zaburzenia świadomości. Częstą nieprawidłowością są zaburzenia chodu, osłabienie lub wzmożenie odruchów ścięgnistych ruchy mimowolne takie jak pląsawica, drżenia i inne. W neurologii dziecięcej wczesna diagnostyka i rozpoczęcie procesu leczenia umożliwia i wspiera prawidłowy rozwój dziecka. Po zaobserwowaniu jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju dziecka należy bezwzględnie udać się do specjalisty, jakim jest neurolog. W Krakowie specjalistycznej porady można zasięgnąć w Centrach Medycznych Scanmed zatrudniających wykwalifikowanych specjalistów, zobacz: http://scanmed.pl/specjalizacje/neurologia-dziecieca

*artykuł zewnętrzny