Jakie są metody leczenia białaczek?

Jakie są metody leczenia białaczek?

Leczenie białaczki może przebiegać na wiele sposobów. W jakich przypadkach stosuje się chemioterapię a w jakich przeszczepienie szpiku?

leczenie białaczki

Białaczka to nowotwór związany z patologią w układzie krwiotwórczym. U osoby chorej na ten nowotwór dochodzi do niekontrolowanego rozrostu określonego typu komórek układu białokrwinkowego. Nieprawidłowe, jeszcze niedojrzałe komórki przenikają do krwi i uszkadzają organy.

Jak zapobiec pojawieniu się białaczki? Niestety, wciąż nie są znane przyczyny jej powstawania. Szacuje się jednak, że występują określone czynniki, które mogą zwiększać ryzyko jej pojawienia się. Są to m.in. predyspozycje genetyczne, czynniki natury zakaźnej, upośledzenie czynności układu odpornościowego oraz czynniki chemiczne takie jak np. narażenie na pestycydy, herbicydy czy rozpuszczalniki. Więcej o przyczynach i objawach białaczki dowiesz się na stronie https://www.dkms.pl/pl/jak-przebiega-proces-leczenia-bialaczki.

Leczenie białaczki

Terapia nowotworu krwi jakim jest białaczka zależy od rodzaju choroby. Leczenie białaczki o charakterze ostrym będzie przebiegało inaczej niż tej o charakterze przewlekłym.

W przypadku ostrych białaczek dochodzi do niekontrolowanego namnażania się komórek przy jednoczesnym zahamowaniu ich dojrzewania i różnicowania. W wyniku tego chorzy mogą odczuwać m.in. gorączkę, osłabienie, bóle kości i stawów, a także cierpieć na zapalenie jamy ustnej i gardła oraz powiększenie wątroby, śledziony i węzłów chłonnych.

Nieleczone białaczki o ostrym charakterze prowadzą do śmierci chorego w dość krótkim czasie. W zwalczaniu tego rodzaju białaczek często stosuje się chemioterapię. W ostatnich dekadach pojawiła się jednak specjalna terapia – polichemioterapia, która polega na połączeniu kilku cytostatyków. Dzięki tej metodzie dochodzi do remisji choroby u blisko 80 proc. chorych na ostre białaczki. W przypadku osób, u których istnieje duże ryzyko nawrotu i które są w dobrym stanie ogólnym można zdecydować się na przeszczepienie szpiku.

W przypadku białaczek przewlekłych jeszcze do niedawna rokowania nie były najlepsze. Obecnie jednak nawet bardzo złośliwe postacie nowotworu są leczone z dobrym skutkiem. Jak wygląda leczenie białaczek przewlekłych? Białaczki przewlekłe dzielą się na szpikowe i limfocytowe. Podczas gdy przy przewlekłej białaczki szpikowej dużym sukcesem okazało się zastosowanie imatinibu, w przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej zastosowanie w terapii znajdują od pewnego czasu różnorodne metody – począwszy od obserwacji przez zastosowanie chlorambucilu po chemioterapię z przeciwciałami monoklonalnymi.

Niezależnie od rodzaju i przebiegu białaczki istotne jest jej wczesne zdiagnozowanie. We wczesnym wykryciu tego nowotworu kluczowe mogą okazać się regularnie badania krwi.